Data konsekracji kościoła parafialnego: 20.06.1993

Odpust w kościele parafialnym: niedziela po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Wieczysta adoracja: 8 marca

Liczba mieszkańców: 2384, liczba wiernych: 2055
  
Ulice należące do parafii: 1-go Maja, Asnyka, Dworcowa, Głowackiego, Katowicka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Leśna, Lubliniecka, Mickiewicza, Nowa, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Powstańców, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Wieczorka, Wojska Polskiego, Zielona, Żeromskiego

Kaplica: św. Maksymiliana Kolbego w Zakładzie Karnym w Herbach

Księgi metrykalne: parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów  od czerwca 1961 r.

Cmentarz:
komunalny przy ul. Ogrodowej

Szkoły i przedszkola: Samorządowe - Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Herbach; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Z historii:
Herby były niewielką miejscowością graniczną pomiędzy zaborem pruskim i rosyjskim, należącą do parafii Olszyna. Granica podziału administracji kościelnej, przebiegająca przez Herby, pokrywała się z dawną granicą pomiędzy zaborami. Część miejscowości, nazywana Herby Polskie (Stare) (tak, jak dawna stacja kolejowa) należała do parafii w Blachowni (diecezja częstochowska), a druga część, lokalnie zwana Herby Śląskie i Herby Nowe, należała do parafii Olszyna (diecezja katowicka).

W latach międzywojennych zaadaptowano na małą kaplicę i salkę katechetyczną niewielki dom przy obecnej ul. Lublinieckiej. W 1927 r. w części budynku przyległego do dworca kolejowego Herby Polskie (później Herby Stare), powstała druga kaplica, z ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Na przełomie 1940 i 1941 r. kaplicę zamknięto, a ołtarz zdemontowano przenosząc krzyż z głównego ołtarza do bocznego ołtarza w kościele Św. Michała w Blachowni.

W listopadzie 1936 r. z inicjatywy Ks. Prob. Franciszka Hyli z Olszyny oraz miejscowych kolejarzy i społeczników zawiązał się w Herbach Komitet Budowy Kościoła. Pod koniec 1937 r. na terenie położonym obok dworca PKP Herby Śląskie rozpoczęto budowę obecnej świątyni. Budowa została w stanie podstawowym ukończona przed wybuchem II Wojny Światowej. Dekretem Biskupa Katowickiego z dnia 17 września 1942 r. o. Jerzy Joniec OMI został mianowany kapelanem lokalii Herby. Do 1945 r. opiekę duszpasterską nad filią, należącą do parafii Olszyna, sprawowali Ojcowie Oblaci z Lublińca.

Nowy kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcił 23 maja 1943 r. wikariusz generalny z Katowic, ks. prałat Franciszek Woźnica. W czerwcu 1961 r. w Herbach został mianowany osobny duszpasterz, ks. Bogusław Ochwał, który wybudował plebanię i zorganizował duszpasterstwo. Od 1961 r. prowadzone są wszystkie księgi metrykalne. Parafię erygowano 1 lutego 1976 r. Pierwszym proboszczem został ks. Piotr Jasiok.  Proboszczowie parafii Herby Śląskie, mianowani przez Biskupa Katowickiego, otrzymywali równocześnie dekrety od Biskupa Częstochowskiego, powierzające ich opiece duszpasterskiej mieszkańców tej części Herbów (Starych), która zgodnie z podziałem administracji kościelnej należała do parafii w Blachowni. Od 25 marca 1992 r., po nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce, obie części miejscowości pozostają w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach i przyłączono je do diecezji gliwickiej. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa konsekrował 20 czerwca 1993 r. biskup gliwicki Jan Wieczorek.

W 2002 roku po szczegółowej ekspertyzie budowlanej pęknięte dwie ściany wieży zostały skotwione, zmieniono zwieńczenie wieży z 6 metrowym krzyżem ze stali nierdzewnej, naprawiono konstrukcję dachu nawy kościoła i całość została pokryte miedzianą blachą. W następnych latach została wykonana zewnętrzna elewacja kościoła oraz oświetlenie. W latach 2008 – 2011 zostały wymienione wszystkie okna na aluminiowe z witrażami, zakupiono nowe elektroniczne organy, 2 nowe dębowe konfesjonały oraz wszystkie ławki w kościele i na chórze. Dwóch kapłanów mieszkających na miejscu obejmuje troską duszpasterską i katechetyczną parafię, miejscowy Zakład Karny oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Zapraszam do współpracy w odkrywaniu prawdziwych faktów z historii Herbów i naszej parafii
Tekst powyższy to „Informacja” ze strony diecezjalnej -  do uzupełnienia i zrobienia poprawek