XX NIEDZIELA ZWYKŁA (18 sierpnia)

7:30 Za Stanisława TOMCZYKA i żonę Kazimierę

9:30 Za Józefa CIACH – od żony Wiesławy

11:00 Za Kazimierza NICPOŃ – w V rocznicę śmierci – żonę Wiesławę, Piotra KRZYSZTONIA i + z rodzin NICPOŃ i GLOC

16:00 CHRZTY I ROCZKI: Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i Anioła Stróża dla Marcela BARZAK – z okazji 1. rocznicy urodzin – oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

 

PONIEDZIAŁEK 19.08

8:00  Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i Anioła Stróża dla Martyny GLIŃSKIEJ – z okazji 7. rocznicy urodzin

 

WTOREK 20.08  Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

18:00 Za Marcina SPAŁEK – w 30. dzień po śmierci


ŚRODA 21.08  Wspomnienie św. Piusa X, papieża

18:00 Za Teodora DOMAGAŁA – w IV rocznicę śmierci  - za + rodziców i rodzeństwo oraz za + ks. Jerzego BURZYKA i jego rodziców

 

CZWARTEK 22.08 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

8:00 Za Jana ULFIKA – w VI rocznicę śmierci

 

PIĄTEK 23.08 

18:00 Za mamę Irenę MATYJA – w VI rocznicę śmierci – oraz + ojca Alfreda MATYJA
 

SOBOTA 24.08 – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA

18:00  Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wszelkie potrzebne łaski dla Anieli PARYS – z okazji 70. rocznicy urodzin

(Te Deum)

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA  (25 sierpnia)

7:30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wszelkie potrzebne łaski dla Adrianny JASIK – z okazji 18. rocznicy urodzin – i Oliwii JASIK – z okazji 15. rocznicy urodzin

9:30  Za Marię MISZCZYK i z rodziny

11:00 Za męża i ojca Pawła WARDAS – w V rocznicę śmierci