V Niedziela Wielkiego Postu, 26 marca 2023, Rekolekcje wielkopostne
7:30 Za †† siostrę Halinę Matyję w 10 rocznicę śmierci i jej rodziców
9:30 Za † Edmunda Klamę – od rodzin Gwóźdź, Krysiak i Kolesiński
11:00 Za †† Józefa, Szczepana i Annę Barabasz
16:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali
 
Poniedziałek, 27 marca 2023, Rekolekcje wielkopostne
8:00 Za † Annę Puchałę – od Zakładu Pogrzebowego Cieśla
18:00 Za † Krystynę Skrzydeł – od sąsiadów
 
Wtorek, 28 marca 2023, Rekolekcje wielkopostne
8:00 Za † Jerzego Lachowskiego – od Zakładu Pogrzebowego Cieśla
18:00 Za †† Janinę Pydę i Dariusza Pydę – od rodziny Chętkowskich
 
Środa, 29 marca 2023, Rekolekcje wielkopostne
8:00 W intencji Parafian
18:00 Za †† męża Jana, synów Dariusza i Mirosława Toll, rodziców Antoniego i Konstancję, brata Józefa Weber, teściów Stanisława i Walerię Toll
 
Czwartek, 30 marca 2023
18:00 Za †† zalecanych:
 
- Walentego i Annę Kukułów w rocznicę śmierci, syna Tadeusza
- Krystynę Skrzydeł, od rodziny, firmy Modna Ty, pracowników i właścicieli firmy Karwala, sąsiadów, Róży Różańcowej MB Częstochowskiej
- Annę Puchałę, od rodziny i od sąsiadów
- Jerzego Lachowskiego, od rodziny i od sąsiadów
- Rozalię Płoszajską
- męża Edmunda Cierpioła, syna Rajmunda Cierpioła, zięcia Andrzeja Bryłę w rocznicę śmierci,
- Stanisława i Władysławę, Kazimierza i Wacławę Hadrianów
- Mariana i Janinę; Bronisława Władysławę i Danutę Michalczyków, Mariannę Bęben, Marcina Kaczmarczyka,
- Stanisława i Elżbietę Matyjów
- Józefa i Helenę Biernackich
- Mieczysława i Cecylię Matyjów
- Barbarę i Władysława Ogrodników
- Kazimierza Miarę
- żonę Teresę Pilarz, ojca Bolesława Pilarza
- dziadków Franciszka i Antonię Pindralów, Władysława i Janinę Malinowskich, Józefa, Halinę, Henryka i Władysława Pindralów, Roberta Wojtasia, Henryka Malinowskiego, Grzegorza i Piotra Wójcików, Stefana i Sławomira Witkowskich, Karola, Genowefę i Stanisława Maciejskich, Zdzisława Franusa, Antoniego Miśków
- dzieci, którym nie było dane przyjść na świat
- poległych w obronie Ojczyzny
- kolejarzy, strażaków i górników
- współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków, babcie, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych
- papieża Benedykta XVI, bpa Gerarda Kusza, kapłanów: Rocha Margosza, Franciszka Hylę, Jerzego Jońca, Bogusława Ochwała, Jana Brzozonia, Piotra Jasioka, Józefa Dyllusa, Franciszka Jastrzębskiego, Pawła Bekiesza, Kazimierza Cieszanowskiego, Zygmunta Trochę, Karola Sikorę, Piotra Bursego, Sebastiana Gambusia, Grzegorza Dewora, Henryka Mokrosa, Józefa Dudę, Jerzego Burzika
 
Piątek, 31 marca 2023
17:15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
18:00 Za †† rodziców Wojciecha i Annę Kałużów
19:00 Msza święta na rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
 
Sobota, 1 kwietnia 2023, pierwsza sobota miesiąca
8:00 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP – od Róż Różańcowych
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 W intencji Stanisława Ogrodnika i siostry Małgorzaty, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo
 
VI Niedziela Wielkiego Postu, Niedziela Męki Pańskiej, 2 kwietnia 2023
7:30 Za † Jarosława Maklesa – od sąsiadów i znajomych
9:30 Za †† Joannę Końcewicz, Zygfryda Benesia, Bronisława i Józefa Knap
11:00 Za †† Zygmunta Fajerskiego w 3 rocznicę śmierci, żonę Zofię, †† z rodzin Dymarek i Mrozek
16:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali