W przeddzień uroczystości odpustowej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - w najbliższy poniedziałek 14 sierpnia o godzinie 16:00 Ks. Biskup Diecezjalny Jan Kopiec dokona poświęcenia nowego kościoła w Olszynie. Zapraszamy do uczestniczenia w tej uroczystości i Mszy Świętej w murach nowej świątyni. Niech towarzyszy nam świadomość, że poprzez nasze modlitwy i ofiary materialne dołożyliśmy swoją cegiełkę do budowanego przez lata kościoła w Olszynie, która w dawnych czasach była naszą macierzystą parafią, a jej drugi proboszcz, Ks. Dziekan Franciszek Hyla zainspirował i poprowadził budowę naszego parafialnego kościoła w Herbach.

Prosimy przy tej okazji o przyjęcie naszych podziękowań za wszystkie modlitwy i ofiary składane na większą chwałę Bogu i ku pożytkowi naszej parafii z jej kościołem poświęconym szczególnemu kultowi Miłosiernego, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Te same wdzięczności wyrażamy za wspieranie w całym ostatnim ćwierćwieczu  budowanych nowych kościołów w naszym dekanacie sadowskim. Wspominam budowany jeszcze w latach dziewięćdziesiątych - pod przewodnictwem Ks. Prob  Józefa Dudę - potężny kościół pw. Maryi Matki Kościoła w Lisowie. Nieco później pod opieką Ks. Janusza Laska - proboszcza w Cieszowej - równocześnie budowano dwa mniejsze kościoły - w Hadrze pw. Św. Anny oraz w Droniowicach pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Kolejną budowę rozpoczęto w sąsiedzkiej Olszynie przy wielkim zaangażowaniu + Ks. Proboszcza Henryka Mokrosa. Dopełnieniem tego Bożego Dzieła i dopieszczeniem we wszystkich szczegółach od końca 2012 roku  z tak wielkim zaangażowaniem pełnił obecny Ks. Proboszcz Jarosław Wiśniewski. Abyśmy jednak nie ustali w drodze - już od roku z wielką energią i zaangażowaniem mieszkańcy Kochcic wraz ze swym proboszczem Ks. Grzegorzem Brodziakiem wznoszą mury swojego nowego kościoła i równocześnie domu probostwa z salką duszpasterską. Przecież dotychczas Msze Święte sprawowali w zaadoptowanej na parafialny kościół po II Wojnie Swiatowej dawnej pobalestyrmowskiej stajni. Poniżej już zdjęcie aktualnego stanu tej budowy, a pomiędzy nowymi budowami widoczny dotychczasowe pomieszczenie sakralne.