Nasz parafianin Marek Kudła w sobotę 27 maja 2023 roku o godzinie 9:30 w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi przyjął święcenia diakonatu. Przez najbliższy rok do święceń kapłańskich będzie pełnił służbę w Bazylice Archikaderalnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi asystując Arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiow podczas litrugii.

https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2023/05/abp-rys-do-diakonow-pod-rekami-boga-i-tylko-na-jego-drogach-jest-bezpiecznie-diakonat-2023

 

 

Kandydaci do święceń diakonatu. 

Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu.

Podczas litanii do Wszystkich Świętych 

Nałożenie rąk przez arcybiskupa Grzegorza Rysia 

Przyrzeczenie czci i posłuszeństwa biskupowi.

Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?

Przyrzekam.

Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.

Ks. proboszcz Piotr Pirek z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku

Przekazanie Ewangelii.

Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.

Przekazanie znaku pokoju.

Nowo wyświęceni diakoni

Asysta arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi podczas liturgii

Wręczenie dekretu do parafii archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi

Zakończenie liturgii święceń diakonatu 

Nowo wyświęceni diakoni wraz z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, biskupem pomocniczym Markiem Marczakiem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr. Sławomirem Sosnowskim, prorektorem ks. dr. Jackiem Kacprzakiem, prefektem ks. mgr. Mariuszem Turczyńskim, ojcem duchownym ks. dr. Marcinem Pietrzykiem oraz proboszczem parafii archikatedralnej ks. prałatem Ireneuszem Kuleszą

Parafianie z Herbów na święceniach diakonatu

 

 

 

 

wstecz