Święcenia kapłańskie księdza Marka

       
             W sobotę 8 czerwca br. czterech diakonów Archidiecezji Łódzkiej w katedrze św. Stanisława Kostki przyjęło święcenia kapłańskie. Liturgii katedralnej celebrowanej o godz. 9:30 przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś.
           Kandydatami do Święceń byli: dk. Kamil Bielicki i dk. Krystian Lota z parafii pw. Świętego Witalisa Męczennika w Tuszynie, dk. Marek Kudła z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach oraz dk. Piotr Zarczuk z parafii pw. Nawiedzenia Matki Bożej Kodeńskiej w Żukowie.
       Po Ewangelii nastąpiło przedstawienie metropolicie łódzkiemu kandydatów do święceń przez rektora Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr. Sławomira Sosnowskiego.
           Po homilii diakoni złożyli przysięgę, w której zobowiązali się wiernie wypełniać swoją służbę kapłańską. Następnym elementem uroczystości było złożenie przyrzeczenia posłuszeństwa swojemu ordynariuszowi, a przy śpiewie litanii do wszystkich świętych, podczas którego kandydaci leżeli krzyżem, wierni modlili się w ich intencji. Kolejnym etapem święceń było nałożenie rąk przez kardynała i duchownych przybyłych na uroczystości. Nowi kapłani otrzymali ornaty, a po ich nałożeniu metropolita łódzki namaścił ich dłonie olejem krzyżma świętego, który jest znakiem Ducha Świętego. Następnie łódzki pasterz przekazał nowym kapłanom dary ludu wiernego - patenę z hostią i kielich z winem i wodą i powiedział: przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża. Po zakończeniu obrzędu święceń nowi kapłani sprawowali swoją pierwszą w życiu Eucharystię.
         Przed błogosławieństwem metropolita łódzki wręczył księżom neoprezbiterom książeczki jurysdykcyjne (dokument uprawniający do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania), testimonia (dokument potwierdzający otrzymanie święceń) oraz dekrety związane z ich przyszłą posługą.
              W niedzielę 9 czerwca ks. Marek Kudła odprawił mszę świętą prymicyjną w swojej rodzinnej parafii w Herbach.
 
             Filmy ze święceń
             Galeria zdjęć
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wstecz