Bank Spółdzielczy - konto parafialne nr:
27 8288 1014 2001 0003 5392 0001

ING Bank Śląski -  konto parafialne nr:
07 1050 1155 1000 0022 0004 5702

Koniecznie  dopisek:
darowizna na cele kultu religijnego