Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Święty. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, a świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

Bierzmowanie (nazwa od bierzma, czyli belki podtrzymującej strop kościoła) wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych uczniów, tak samo Duch Święty zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha Świętego. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusa.

Przygotowanie do tego sakramentu obejmuje klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

Zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania odbywają się zawsze na początku roku szkolnego. Przygotowaniem młodzieży do bierzmowania jest nie tylko katechizacja szkolna, ale również ta przyparafialna. Dorośli, którzy z jakichkolwiek powodów nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcieliby to uczynić, proszeni są o kontakt z Duszpasterzami.