Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby „nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem” (Mt 19,6): w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, którym jest niczym innym jak obfitością miłości.

Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które zostaje przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie. Ponieważ sam Bóg wiąże sakramentalny węzeł małżeński, łączy on parę aż do śmierci jednego z małżonków.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

 1. dobrowolna zgoda na jego zawarcie
 2. zgoda na związek wyłącznie z tą osobą na całe życie
 3. otwartość na dzieci.

Sprawą najistotniejszą jest jednak świadomość chrześcijańskich małżonków: jesteśmy żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła.

 

Formalności:

 • Kilka miesięcy  przed planowanym ślubem (przynajmniej trzy) - na pierwszej rozmowie z miejscowym duszpasterzem (i kalendarzem parafialnym) uzgadniamy w zakrystii lub kancelarii termin planowanego ślubu i miejsce nauk przedślubnych oraz termin spisania protokołu przedślubnego.
 • Przed protokołem przedślubnym (kilka miesiące od daty ślubu) należy zgłosić się w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego celem podania danych osobowych nupturientów dla rozpoczęcia formalności cywilnoprawnych. Na drugim umówionym spotkaniu muszą być razem oboje narzeczeni  zabierając ze sobą tylko swoje dowody osobiste.  O ile ma to być rozdzielnie związek cywilny i sakrament małżeństwa - wówczas konieczny jest czas więcej niż 5 tygodni do daty ślubu. W sytuacji ślubu konkordatowego (tylko w kościele) wówczas termin pozyskania zaświadczeń  z USC powinien być mniej niż 3 miesiące od podjęcia formalności w kancelarii parafialnej.
 • W uzgodnionym terminie oboje nupturienci (narzeczeni pragnący zawrzeć Sakrament Małżeństwa) przychodzą do kancelarii parafialnej na rozmowę połączoną ze spisaniem protokołu przedślubnego i zapowiedzi.

Należy przynieść ze sobą:
 1. Dowody osobiste nupturientów (narzeczonych)
 2. Świadectwa (metryki) chrztu - o ile był(a) w innej parafii [musi być świeżej daty - ważne jest tylko 3 miesiące]
 3. Świadectwa (kościelne) potwierdzające uczestnictwo w katechezie parafialnej [lub szkolnej do ukończenia szkoły średniej lub 18 roku życia]
 4. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie, a przynajmniej rozpoczęcie Nauk Przedślubnych, spotkań w Poradni Rodzinnej, dekanalnego lub rejonowego Dnia Skupienia dla narzeczonych
 5. Otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego wszystkie zaświadczenia dotyczące ślubu konkordatowego lub Odpis Skrócony Aktu Małżeństwa (proszę ich nie gnieść i nie zginać, dobrze mieć duże sztywne "koszulki").
 
 • W międzyczasie - po protokole - nupturienci osobiście dostarczają do proboszcza drugiej strony "Prośbę o wygłoszenie ZAPOWIEDZI" (o ile narzeczony jest zamiejscowy) i po czterech tygodniach tam odbierają potwierdzenie wygłoszenia - dostarczając je jako załącznik do protokołu przedślubnego.
 • Osobiście na 2 tygodnie przed planowanym ślubem nupturienci przedstawiają się organiście prosząc i uzgadniając termin i formę liturgii. W tym czasie również należy się zgłosić u Księdza Wikarego w sprawie przygotowania chodnika, klęcznika i doposażenia dekoracji ołtarzy. Należy bezwarunkowo uwzględniać dobre zasady delikatnego dostrojenia ołtarza, a nie wydziwiania ekstrawaganckimi dekoracjami uwłaczającymi charakterowi sakralnemu kościoła i sakramentów. Zabawy i udziwnienia rozmaitych świeckich tradycji zostawmy sali bankietowej wesela, a nie świątyni i jej obejścia.
 • Należy odprawić dwie spowiedzi przedślubne. Pierwsza po spisaniu protokołu - przynajmniej miesiąc przed ślubem i druga - w przede dniu ślubu. Spowiedzi te należy rozpocząć informacją dla spowiednika, że to jest pierwsza (lub druga) spowiedź przedślubna. Po spowiedzi należy dać księdzu kartkę do podpisu potwierdzającego jedynie fakt odbycia prawem nakazanej spowiedzi. Dobrze mieć ze sobą długopis. Trzeba odpowiedzialnie i tak na serio potraktować ten obowiązek szczerej spowiedzi przedślubnej.
 • Kilka dni przed ślubem - nie później niż do czwartku – należy telefonicznie albo osobiście podać imiona i nazwiska świadków do ślubu lub potwierdzić podanych przy protokole (muszą to być osoby wiarygodne, pełnoletnie, nie może być pomyłki w nazwisku np. panieńskie, dwuczłonowe).
 • 15 minut przed wyznaczoną godziną ślubu do zakrystii przychodzą świadkowie z własnymi dowodami osobistymi bądź paszportami, z potwierdzonymi kartkami spowiedzi przedślubnej Młodej Pary oraz przynoszą obrączki.
 • Bez zgody kapłana celebrującego nie wolno w kościele w czasie liturgii filmować ani robić zdjęć. Kamerzysta i fotograf muszą wcześniej w zakrystii kapłanowi przedstawić się celem uzgodnienia zasad oraz okazać legitymację ukończenia kursu uprawniającego do tych czynności w kościele. Takie legitymacje wydawane po kursach diecezjalnych mają ważność w naszej diecezji tylko 5 lat (szczegóły w osobnym artykule na temat dekorowania, filmowania i fotografowania w kościołach).
 • Wypada przy tej okazji, aby zaraz po ślubie świadkowie podziękowali gratyfikując osoby z obsługi kościoła i służby liturgicznej, którzy uświetnili i pomogli  w tych chwilach naszego nowego, dalszego, wspólnego życia.