Modlitwa Rodziny Do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Panie Jezu bądź głową naszej rodziny. Obdarz dom nasz światłem Twojej nauki, żarem Twojej miłości i szczęściem Twojej obecności. Błogosław wszystkim naszym sprawom duchowym i doczesnym.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości spraw, aby w rodzinie naszej kwitła czystość obyczajów, szczera pobożność, radość i pogoda ducha. Oddalaj od nas przykrości, uświęcaj nasze radości i miej miłosierdzie nad nami, jeślibyśmy kiedyś zbłądzili.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, chroń nas od głodu, choroby i nagłej, a niespodziewanej śmierci. Bądź nam pociechą i nadzieją przy śmierci i spraw to, aby nikt z nas nie umarł bez pojednania z Tobą.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, spraw, aby jak - z Rodziny z Nazaretu wyrosło zbawienie świata – tak też przez rodziny chrześcijańskie dokonało się odrodzenie i zwycięstwo sprawy Bożej na świecie.
Amen

Pliki do pobrania

więcej